środa, 16 lipca 2014

Do Świętego Krzyża (zaczął się wieczór)

Początki życia monastycznego na Świętym Krzyżu sięgają pierwszych lat drugiego tysiąclecia naszej ery. Legenda łączy powstanie klasztoru z osobami Bolesława Chrobrego oraz węgierskiego królewicza św. Emeryka, podając za Długoszem rok 1006 jako datę jego założenia. Najprawdopodobniej jednak opactwo zostało ufundowane przez Bolesława Krzywoustego, a benedyktyni zostali sprowadzeni na Święty Krzyż z Węgier, stamtąd też przywieźli ze sobą relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
Nocą i wczesnym rankiem 9 lipca br., do klasztoru na Świętym Krzyżu, zostały przetransportowane wszystkie elementy hełmu wieży kościelnej, która od kwietnia 2013 roku jest odbudowywana w świętokrzyskim sanktuarium. Transport tej nietypowej i gigantycznej konstrukcji ruszył w nocy z siedziby firmy Furmanek Renewal w Daleszycach. Trzy specjalistyczne samochody były konwojowane przez służby techniczne oraz policję na całej trasie przejazdu. Na Św. Krzyżu elementy kopuły zostały rozładowane, a ich montaż na wieży nastąpi w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 14 lipca 2014 roku.
Odbudowa zburzonej w 1914 roku przez Austriaków wieży rozpoczęła się w ubiegłym roku. Na Świętym Krzyżu, Furmanek Renewal - generalny wykonawca inwestycji, wznosił kamienne ściany, w halach swojego zakładu odtwarzał hełm wieży. Ze względu na rozmiary podzielono go na 5 części. Stalowa konstrukcję wykonała firma Skanska, drewniane poszycie i okładzinę z blachy kładli górale z firmy Burtan Dachy z Jordanowa (za www.oblaci.pl).
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty Krzyż – wieża o wysokości 157 metrów, zbudowana w 1966 roku, stojąca na Łysej Górze zwaną także Świętym Krzyżem, ok. 100 metrów od klasztoru.
Szczyt Łysej Góry otacza kamienny wał ułożony z głazów piaskowca kwarcytowego. Długość zachowanej części wału wynosi około 1,5 km a jego wysokość dochodzi do ponad 2 m. Wał ten wzniesiono między VII a IX wiekiem, dla potrzeb kultu pogańskiego. Pełnił on funkcję kręgów kultowych wyodrębniających od otoczenia miejsca uznane za święte. Są dowodem istnienia na Łysej Górze we wczesnym średniowieczu, ośrodka kultu pogańskiego. Zapiski czeskich benedyktynów z XVI wieku podają, że Łysa Góra poświęcona była trzem bóstwom o nazwach: Łada, Boda i Leli (Świst, Poświst i Pogoda). Jednym z powodów założenia w XII w. klasztoru benedyktyńskiego było zapobieżenie pogańskich praktyk religijnych na Łysej Górze.
Święty Krzyż. 10 lipca 2014, pomiędzy 19:45 a 20:07.

2 pisz śmiało:

anjax pisze...

byłam tam, ciągle mam przed oczami widoki z klasztornej wierzy, wpuścili Cię do krypty?

chalupczok pisze...

myślę, że byłem wszędzie :-)