wtorek, 18 listopada 2014

Wolsztynówki-chwilówki: skrzyżowanie (część druga)

"...Bo, według mnie, są światła żyjące i światła umarłe. Ta­kie, co tyl­ko świecą, i ta­kie, co pa­miętają. Co odpychają i zap­raszają. Co pat­rzą i nie poz­nają. Co wszys­tko im jed­no, ko­mu świecą, i ta­kie, które wiedzą komu..."
Wolsztyn. Skrzyżowanie drogi K-32 z ulicą Powstańców Wielkopolskich.

Tekst: Wiesław Myśliwski.

0 pisz śmiało: