sobota, 26 grudnia 2015

Christos mansionem benedicat

Wolsztyn, ulica Garbarska.

0 pisz śmiało: