niedziela, 15 marca 2015

Krótka

W sześcioletniej historii W o l s z t y n a - premiera. 
Ulica Krótka. W Wolsztynie. Do Dr Kocha.

0 pisz śmiało: