piątek, 15 maja 2015

Bitwa pod Berezyną (część czwarta - prezentacja)

Tak!
Warto byłoby w tym miejscu napisać, jakie grupy rekonstrukcyjne wzięły udział w Pikniku Militarnym, który odbył się 10 maja 2015 roku w Karpicku, koło Wolsztyna.
Wypadałoby.

Dopisek popostowy
Dzięki Ani i Robertowi Orzechowskim, których serdecznie pozdrawiam, zamykam całość informując, iż organizatorem Pikniku, było Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej a odbył się on dzięki funduszom pozyskanym z UMiG Wolsztyn dla organizacji pozarządowych z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".

W rekonstrukcji zaś, wzięły udział osoby zakotwiczone swoją pasją w: GRH "Kurica", GRH "Dąbrowa", PGRH "Warta", Nieformalnym Towarzystwie Historycznym "Ostfront '14-'18" i Wolsztyńskiej Grupie Cywilnej. Jako Kozacy wystąpili Dezydery i Karol Napierała a w roli pirotechnika debiutował Krzysztof Maraszek.

0 pisz śmiało: