środa, 4 stycznia 2017

jest, jest...

"...Niebo pra­wie już nie było nad ziemią. Pa­dał tyl­ko śnieg tak gęsty i zim­ny, że na­wet w gro­bach marzły ludzkie po­pioły. Któż jed­nak po­wie, że za ty­mi chmu­rami nie ma słońca?..."
Cytata - Bolesław Prus
Wolsztyn, Dąbrowskiego

0 pisz śmiało: